Elektronik-Bilgisayar Hypatia Arşivi

World Wide Web Nedir?

Bundan 30 yıl önce gül kokulu mektuplar vardı World Wide Web yoktu…
Cilt cilt ansiklopediler… Temel Britannica, Meydan Larousse’lar, koca koca atlaslar!

Ne oldu onlara? Teknolojisinin ilk kitlesel gelişimi olan internet ile neredeyse yok oldular!

Kim derdi 3 defa tekrarlanan bir harf, Dünya üzerinde böyle bir çığır açsın!

Herkes ilk şu özelliklerle duydu www’yu!

1)bilgiye linklere tıklayarak gitme
2)multimedya barındırma
3)bağımsız sunucuların birbirine ağ gibi bağlanması

Tıklanan bir linkin, içinde yeni bir linke tıklanan mantık aslında bu!

hypertext

1989 yılından beri  web tarayıcı dediğimiz programlar sayesinde girdiğimiz dokümanların her birine Web sayfası diyoruz! Tim Berners-Lee tarafından, Cern’deki fizikçiler ile diğer ülkelerdeki meslektaşlarının fizik alanındaki çalışmalarını etkin ve kolay bir biçimde paylaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

İnternet ile www; küçük akademisyen gruplardan çıkarak evlere girmeye başladı ve Tim Berners-Lee buluşu üzerinden para kazanmak yerine herkes tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılmasını garantilemek için 1994’te World Wide Web Consortium’u (W3C) kurdu.

berner lee

www

1989’dan daha öncelerine, modern elektronik bilgisayarların öncülerinden olan analog bilgisayar Diferansiyel Analiz Cihazının mucidi Vannevar Bush’un ‘Memex’ hayaline kadar dayanıyor.

Bush’un 1945 tarihli “As We May Think” başlıklı makalesinde ortaya attığı teorik bilgisayar tasarımı, kişinin bilgileri genellikle mikrofilm formatında, bir masaya kurulu mekanizmada toplamasını öngörüyordu. Bush’un makalesinde İnternet, hypertext, speech recognition ve gui gibi kavramların temelleri yer alıyordu.

Bu makalenin genç bilgisayar bilimcileri Ted Nelson ve Andries van Dam üzerindeki etkisi büyük oldu. Bu makaleden ilham aldığı belirtilen Ted Nelson, 1963’te tümüyle dizinlenmiş bilgi sistemi için ‘Hypertext’ (hiper metin) tanımını kullandı. Nelson ve van Dam, kullanıcıların veriyi sadece doğrusal olarak değil, dinamik ve etkileşimli bir şekilde okuyabilmesinin önünü açan “Hiper Metin Düzenleme Sistemi” projesi üzerinde yıllarca çalıştı. Hypertext, 1967’de komuoyuna duyuruldu. Hypertext, daha sonra Hiper Metin İşaretleme Dili (Hyper Text Markup Language / HTML) ile İnternetin temel dili haline gelerek bilgiye erişimde bir devrim yarattı.

Ve bu gelişmeler 1989’da ENQUIRE isimli prototip sistemle www’nun temeli atılmış olsa da, 1990’da ise Hiper Metin İşaretleme Dilini (HTML) geliştirip World Wide Web (WWW) sistemi kuruldu

Bir ezberi bozalım; web internetin kendisi değildir sadece ciddi bir parçasıdır. İnternet, çok daha kapsamlı bir sistemdir Dünya üzerindeki bütün bilgisayarların oluşturduğu bir ağdır.

İnternet > World wide web > web sayfası

World Wide Web

Kısaca Web; Internetin en çok kullanılan alanı. 1992 yılında internette yalnızca 50 web sayfası varken, 1996 da bu sayı 40 milyonu aştı. Nasıl katlandığına bakın ve şu anda ki halini bir düşünün.

Korkunç büyüme!