Astronomi Coğrafya Hypatia Arşivi

Ya Dünya Düz Olsaydı?

Ya Dünya Düz Olsaydı?

Ya Dünya Düz Olsaydı?

Dünyanın neresinde olursanız olun, durduğunuz yerden belki gezegenimizin şeklinin ne olduğunu söylemek biraz zor.

Hatta orta çağda Avrupalı ​​bilginler ve eğitimli insanlar, dünyanın küresel olmaktan çok düz olduğuna inanıyorlar. Ancak daha eskiden dünyanın eski Yunanlılardan beri yuvarlak olduğu biliniyor. Bildiğimiz kadarıyla, MÖ 500 civarında dünyanın yuvarlak olduğunu ilk öne süren Pisagor’du.

Pisagor, eğer ay yuvarlaksa, o zaman dünyanın da yuvarlak olması gerektiğini düşündü.

Pisagor

Pisagor

MÖ 350 civarında Aristoteles dünyanın yuvarlak olduğunu ilan etti. yüz yıl boyunca gökyüzünde hangi takımyıldızlarını görebileceğimiz hakkında yaptığı gözlemlere dayanan bir küre.

Eratosthenes ise gölgelerin farklı şehirlerde, yerle yaptıkları açının farklılıkları sayesinde dünyanın büyüklüğünü ölçtü.

Sovyetler Birliği 1957’de Sputnik 1 uydusunu fırlatır fırlatmaz ise dünyanın çevresini dolaştığı anda, inkar edilemez bir şekilde dünyanın bir küre olduğu doğrulandı.

Binlerce yıl geçti ama düz bir dünya inancı bir şekilde yok olmayı reddediyor!

Dünya %99’dan daha iyi bir hassasiyete yakın mükemmel bir küre ama ya Dünya düz olsaydı?

Gezegenimiz gerçekten düz olsaydı, bugün bildiğimiz gezegen gibi davranmazdı, aslında ihtiyaç duyduğunuz fiziğin nasıl çalıştığına bağlı olarak insanlık hiç var olamazdı.

Dünyayı bir diske dönüştürmek için son derece hızlı döndürmeniz gerekir. Sonuç olarak bu merkezkaç kuvveti gezegeni küçük parçacıklara ayırarak yok eder. Bu yüzden dünya bir şekilde düz olsa bile galaksinin etrafında süzülen gezegen boyutunda diskler nasıl olacak?

Mesela yine dünya bir şekilde düz olsaydı yerçekimi şu ankinden çok daha farklı olurdu. Normalde yer çekimi her taraftan eşit olarak çeker, bu da gezegenlerin neden düz bir gezegen olmadığını açıklar. Düz dünyada merkezden uzaklaştıkça yerçekimi sizi yatay olarak çeker, ve tüm suyu yine dünyanın merkezine doğru çekerdi ve bu noktada bitkilerin çapraz olarak büyümesini sağlamak gibi bazı garip etkilere neden olurdu,

Ya Dünya Düz Olsaydı?

Ya Dünya Düz Olsaydı?

Yer çekimi ile ilgili bu noktada her şey hızla durur, atmosferin hiç var olamayacağını düşünün. çünkü onu gezegenin gelgitlerine karşı tutan yerçekimidir, okyanusları çeken ve gelgitler oluşturan ayın kütleçekimide yok olurdu, bu da kıyı ekosistemleri için bir felaket olurdu, bunun diğer kara ve deniz hayvanları için zincirleme etkileri olabilir ve kitlesel yok oluşlara yol açardı…

Ay bile yok olabilir!
Ay kütle çekimi

Ya Dünya Düz Olsaydı?

Çünkü, ayı dünyanın yörüngesinde tutan kütleçekiminin kendisidir…

Ancak problemler burada bitmiyor.

Dünyamız, güneşin etrafında dönüyor çünkü güneş çok daha büyük kütleye sahip ve bu daha büyük bir kütleçekimi demek , dünyanın ise güneşe düşmemesinin nedeni sürekli hareket halinde olmasıdır. yörüngede güneşin kütleçekimi ile milyonlarca yıldır dönüyoruz, kütleçekimi yok olursa dünya düz bir çizgide fırlayacak ve kendini güneş sisteminin dışına çıkaracak…

Düz dünyacılar, düz bir dünyayı haklı çıkarmak için ne matematik ne de fizik konusunda bir temele sahip değiller .

Buradaki gerçek şu ki, dünya ve ay aynı nedenden dolayı küreseldir!

Evet kütleçekimi!