Astronomi

Galileo ve Ay Gözlemleri

Galileo ve Ay Gözlemleri

Galileo ve Ay Gözlemleri

1610 yılı. Ocak ayı. Galileo teleskobunu uçsuz bucaksız göğe çevirdi. Öncelikle Ay’a baktı. Geceleri durmadan çalıştı. Ay’ın farklı evrelerini not etti.

Galileo ve Ay Gözlemleri

Galileo ve Ay Gözlemleri

Aristoteles kozmolojisi Ay’ı pürüzsüz kabul etmişti. Galileo ise farklı bir şey gördü. Tıpkı Dünya gibi, Ay’ın yüzeyi girintili çıkıntılıydı. Tıpkı Dünya gibi, dağları ve çukurları vardı. Bu, Aristoteles kozmolojisine indirilen büyük bir darbeydi. Çünkü Aristoteles kozmolojisinde Ay-üstü ve Ay-altı diye adlandırılan 2 ayrı alem tasavvur edilmişti. Bu 2 alem birbirinden farklı şekilde işliyordu. Galileo ise Ay’ın tıpkı bir Dünya gibi olduğunu görmüş ve göstermişti. Böylece 2 farklı alem olmadığı, aslında tüm evrenin aynı yasalara bağlı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca dağların gölgelerine bakarak oldukça başarılı yükseklik tahminleri yapmıştı.

Galileo başta 9 kat daha sonra ise 30 kat büyütebilen teleskoplar yapmıştı. Yine de modern teleskoplar gibi değildi. Dolayısıyla bazı yorumları yanlıştı. Örneğin Ay yüzeyindeki karanlık alanların deniz olabileceğini ileri sürmüştü. Aynı dönemde Galileo’nun teleskobundan daha az hassas teleskoplar da vardı.

Astronom Thomas Harriot’un teleskobu ( Ölüm 1621 ) bunlardan biriydi.

O da Ay’ı gözlemlemişti. Harriot’un Ay çizimi. Galileo’un Ay’a bakmasından 1 sene öncesine ait yani 1609 yılına.

Thomas Harriot çizimi

Thomas Harriot çizimi

Muhtemelen teleskobunun verdiği görüntüler Harriot’un Ay’ın üzerindeki desenleri, dağlar ve çukurlar olarak yorumlamasına yetmemişti. Bu da teknolojinin bilimle ne kadar iç içe olduğunu gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkmakta.

Yani tarih, teleskopu aya çeviren ilk kişi olarak İtalyan filozofa atıfta bulunur, ancak aylar önce Thomas Harriot dağları, kraterleri ve dev ovaları ortaya çıkararak cennetteki komşumuzun ayrıntılı haritalarını çizmeye çalışmıştı bile.

Konuyla Alakalı: Hubble Uzay Teleskobu
Konuyla Alakalı: James Webb Teleskobu